150626050145_thai_police_fcct_624x351_bbc_nocredit
Cuộc họp báo của tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch – HRW) ở Bangkok về người Thượng vừa bị hủy theo lệnh của chính quyền quân nhân Thái Lan ‘vì áp lá»±c của Việt Nam’. HRW dá»±